V roku 2018 pripravujeme:


14. apríl 2018 Otvorenie sezóny
zámocký park Budimír
4. - 6. máj 2018 CASSOVIA RETRO 2018
16. ročník medzinárodného stretnutia historických vozidiel
23. september 2018 Bankovský kopec
15. ročník súťaže v jazde pravidelnosti historických vozidiel do kopca
20. október 2018 Rozlúčka so sezónou
zámocký park Budimír

RETRO PÁRTY 2018