V roku 2023 pripravujeme:

CASSOVIA RETRO 2023

2 % z daní

Milí priatelia, priaznivci historických vozidiel!

Aj v tomto roku môžete rozhodnúť, kam poputujú 2% z Vašich už zaplatených daní. Prosíme, nasmerujte svoj príspevok na podporu aktivít nášho klubu.

Za Vašu ochotu, podporu a pomoc ďakujeme!

Údaje o prijímateľovi:
Názov: Veterán klub – CASSOVIA RETRO
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Cesta pod Hradovou 20, 040 01 Košice
IČO: 45 007 217